Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu
 
Başkan Prof.Dr. Cüneyt ÇIRAK 
Üye Doç.Dr.Ömer ÇALIŞKAN
Üye Yrd.Doç.Dr.Gökhan AYDINLI
Üye Öğr.Gör.Fazlı IRMAK
Üye Öğr.Gör.İbrahim BAYKAL
Üye Öğr.Gör. Muhammet KOÇAK
 

Yüksekokul Kurulu

 
Başkan Prof.Dr.Cüneyt ÇIRAK 
Üye Prof.Dr.Ali Kemal AYAN
Üye Doç.Dr.Ömer ÇALIŞKAN
Üye Yrd.Doç.Dr.Gökhan AYDINLI
Üye Öğr.Gör.Fazlı IRMAK
Üye Öğr.Gör.Muhammed KOÇAK