Bafra Meslek Yüksekokulu 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Kazanan Öğrenciler için Oryantasyon Programı

Yazar: rasim.aydin | Tarih: 20 Eylül 2018

Düzenlenecek uyum programı, üniversitemize yeni kayıt yaptıran siz değerli öğrencilerimizin Samsun’a ve üniversite yaşamına uyum sürecine yardımcı olmak, ortaöğretimden yükseköğretim programlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanıza ve öğrencilik yaşamınız boyunca eğitim öğretim faaliyetleri açısından sorun yaşamamanıza ve üniversite kaynaklarını tanımanıza yardımcı olacaktır. Sizlerle üniversite arasındaki ilk bağın kurulduğu faaliyet olacaktır. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilerin aşağıda ilan edilen planlama doğrultusunda uyum programlarına katılmaları zorunludur.

Oryantasyon Programı ve Konuları

Açılış

Hoş Geldiniz Konuşmaları (Müdür)

Müdür, Yardımcıları ve Bölüm Başkanları ve akademik personelle Tanışma

Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin Tanıtılması

Öğrencilik Yaşamınızı İlgilendiren Mevzuatlar

Öğrenci Değişim Programları Hakkında Bilgi Verilmesi

Öğrenci Konseyinin Sunumu

Öğrenci Kimlik Kartlarının Teslim Edilmesi

Soru-Cevap Kapanış

Tarih : 24.09.2018

Saat : 13.30

Yer : 105 Nolu Sınıf