Yemek Burs MüracaatlarıYemek Bursu İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

1.  Yemek bursuna ilişkin duyuru birimlerin ilan panolarına asılacaktır.
2.  Öğrenciler yemek bursu başvurularını 2-9 Ekim 2017 tarihleri arasında ‘‘portal.omu.edu.tr’’ adresinden [ Kullanıcı adı: ogrencino@omu.edu.tr Parola: Öğrenci bilgi sistemi giriş parolanız. (ubs.omu.edu.tr) ] yapacaktır.
3.  Başvurular, ilgili birimler tarafından en az üç kişiden oluşan Yemek Bursu Tespit Komisyonu marifetiyle başarı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler dikkate alınarak değerlendirilecektir.İlgili birimler başvuran tüm öğrencileri öncelik sırasına göre listeleyerek 13 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar sisteme girecektir.
4.  Yemek bursu başvuru formalarını eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi başlatılacaktır.
5.  Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi SKSD başkanlığı tarafından 18 Ekim 2017 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.
6.  Yemek bursu işlemleri ‘‘OMÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi’’ ne uygun olarak yapılacaktır.