Komisyonlar&Koordinatörlükler

YÜKSEKOKUL STAJ KOMİSYONU
 
Komisyon Başkanı Prof.Dr. Cüneyt ÇIRAK Müdür 
Üye Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN 
Üye Öğr.Gör. Muhammet KOÇAK
Üye Öğr.Gör. Fazlı IRMAK (Müdür Yrd.)
 YÜKSEKOKUL BURS KOMİSYONU
 
Komisyon Başkanı   Prof.Dr.Cüneyt ÇIRAK (Müdür)
Üye   Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN 
Üye   Öğr.Gör. Muhammet KOÇAKMEZUNLAR BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Öğrt.Gör.Fazlı IRMAK (Müdür Yrd.)

                     
ERASMUS 
KOORDİNATÖRÜ 
 Öğrt.Gör.Eda BUDAK

 FARABİ  KOORDİNATÖRÜ    
Öğrt.Gör.Damla ARSLAN